Privacy policy Archikon.nl

Privacy statement – ARCHIKON B.V.

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Naam: ARCHIKON Architecten en Constructeurs (vanaf nu: ARCHIKON)
Adres: Stationspark 7, 4462 DZ Goes
Telefoonnummer: 088-4462000
KvK: 22052720
Website: www.ARCHIKON.nl

De website van ARCHIKON (www.ARCHIKON.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. ARCHIKON is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met ARCHIKON zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

ARCHIKON verzamelt persoonsgegevens via www.ARCHIKON.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de ARCHIKON nieuwsbrief
 3. Via Google Ads – Remarketing
 4. Via Google Analytics
 5. Via een Facebook Pixel

4.1 FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De ARCHIKON website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om persoonsgegevens.

We vragen om:
– Uw naam,
– Uw e-mailadres,
– Uw telefoonnummer,
– Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 DE ARCHIKON NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de ARCHIKON nieuwsbrief. De ARCHIKON nieuwsbrief bevat informatie over de diensten van ARCHIKON. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres in te vullen onder het kopje ‘schrijf u in voor de nieuwsbrief’.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de ARCHIKON nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

4.3 GOOGLE ADWORDS – REMARKETING

De ARCHIKON website maakt gebruik van Google Adwords Remarketing campagnes, om advertenties te laten zien aan de hand van uw bezoek aan www.ARCHIKON.nl. De remarketing campagnes die we inzetten zijn bedoeld om u bewust te maken van de mogelijkheden van onze dienstverlening. De informatie over uw websitebezoek wordt verzameld door het plaatsen van een cookie van cookies van een derde partij (Google) op uw computer of andersoortig internetapparaat. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van marketingcookies.

4.4 GOOGLE ANALYTICS

De ARCHIKON website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.5 FACEBOOK PIXEL

De ARCHIKON website maakt gebruik van een Facebook Pixel, een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van de advertenties kunnen meten. Wij gebruiken de pixelgegevens om advertentiedoelgroepen te kunnen maken, ervoor te zorgen dat de advertenties aan de juiste gebruikers worden weergegeven en om inzicht te krijgen in de acties die gebruikers uitvoeren op de website. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van marketingcookies.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

ARCHIKON werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor ARCHIKON essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft ARCHIKON zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.ARCHIKON.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

ARCHIKON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

ARCHIKON treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van ARCHIKON.
 • Het personeel van ARCHIKON gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • ARCHIKON maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).

ARCHIKON registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Heeft u een klacht over de manier waarop ARCHIKON met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.