/ Zorgcentrum Gasthuis, Goes

Op de locatie van het Gasthuis in het centrum van Goes wordt een nieuw plan gerealiseerd met een mix van zorgwoningen, verpleeghuiszorgplaatsen en overige voorzieningen. Met deze combinatie van functies zal het een brede uitstraling in de omgeving krijgen.

Centraal in het plan komen de algemene voorzieningen waaronder een restaurant. De centrale ligging tussen de stad en de wijk is erop gericht  zoveel mogelijk interactie tussen bewoners en bezoekers te stimuleren. Bewoners en bezoekers moeten zich hier thuis voelen. Voor Ter Weel biedt het de mogelijkheid om service en zorg te bieden aan de omringende appartementen en de wijk.

Het bestaande gebouw wordt gesloopt en dit biedt mogelijkheden voor een nieuwe stedenbouwkundige opzet. In tegenstelling tot de huidige opzet, met de bebouwing midden op de kavel, worden in de nieuwe opzet juist de randen van de kavel bebouwd. Dwars over de locatie tussen de Reigerstraat en de Oostsingel wordt er een langzaam verkeer verbinding gerealiseerd. Het openbare karakter wordt hiermee benadrukt.

Om de doorgang van de Reigerstraat naar de Oostsingel te accentueren is hier het gebouw het hoogst maar niet hoger dan de zeven lagen van het huidige gebouw. Naar de randen van de kavel wordt de bebouwing steeds lager naar vijf en drie lagen.

De architectuur is typisch voor bebouwing aan de Singel, grote gevels zijn opgedeeld in verschillende blokken met ieder een eigen materialisatie, detaillering en uitstraling. De nieuwe verbinding tussen de Reigerstraat en de Oostsingel  en de bebouwing aan de Kievitlaan krijgen een andere uitstraling: Eigentijds en eenduidig. Hiermee leggen ze de verbinding tussen de achterliggende wijk en de stad.

Kenmerken

Type
Architectuur, Constructie, Stedenbouw
Opdrachtgever
Volgend project

/ Medisch Centrum Goes