/ Archikon 40 jaar

Drie founding fathers startten op 1 april 1980 met een unieke mix van architectuur en constructie en dat brachten zij ook naar voren in de naam: Archikon, ons bureau.
Aanvankelijk gehuisvest op een paar kamers aan de Oostsingel zijn we getransformeerd van een bureau met de focus op bouwkundige en constructieve uitwerking, waarbij het architectuurcomponent werd ingekocht, naar een volwassen bureau met een op elkaar ingespeeld team van meerdere architecten, technici en constructeurs.
We zochten en zoeken de diepgang op het gebied van de techniek. Niet alleen mooie plaatjes maken, maar aangename architectuurbeelden uitwerken naar doordachte plannen die ook echt gemaakt kunnen worden. We maken gebouwen die ook functioneel zijn na wijziging van het gebruik. Dit wordt herkend door onze opdrachtgevers, jullie, en daar zijn we trots op.
In de afgelopen 40 jaar groeide onze huisvesting en personeel mee, we zitten nu in een prachtig pand aan het Stationspark, geschikt voor de anderhalve meter maatschappij. Ons kantoor is ondertussen als markant punt verankerd aan de nieuwe rotonde bij de onderdoorgang van het spoor in Goes.
Iedere periode wordt gekenmerkt door eigen uitdagingen. Nu en de komende jaren zijn thema’s als energietransitie, CO2 reductie en circulariteit onderwerpen van belang en daar zijn en blijven we volop mee aan de slag.
We zijn trots op wat we hebben bereikt in deze 40 jaar en tegelijkertijd willen we van betekenis blijven. Samen met jullie werken we graag verder aan de volgende hoofdstukken voor de toekomst.

Kenmerken

Volgend project

/ Albert Joachimikade Goes

Bekijk alle projecten