Visie

De gebruiker centraal

Architectuur is het middel om vorm te geven aan de samenleving. Het weerspiegelt de visie van de opdrachtgever en zoekt samenhang met haar context. Wij hechten er als architect waarde aan om de betekenis van een gebouw te verankeren in zijn omgeving, want uiteindelijk is die samenhang bepalend voor het succes van de architectuur. Wij staan als bureau voor authentieke, maar moderne vormgeving.

Voor de logistiek en de functie van het gebouw staat de gebruiker centraal. Goede inventarisatie van datgene wat gebruikers doen in hun gebouw is daarbij het uitgangspunt en is een essentiële verdieping van het programma van eisen. De ruimtelijke vertaling kan een nieuwe visie op de organisatie ondersteunen en sturen. Wij voelen ons als architect bijzonder aangetrokken tot ontwerpopgaven, waarin we deze verdiepingsslag met de opdrachtgever mogen maken.

In de materialisatie gaan we moderne materialen en technieken niet uit de weg. Hierbij is een geïntegreerd ontwerp een prioriteit. Ook hier is een communicatieve manier van aanpakken het startpunt. Inventarisatie en optimalisatie van de inbreng van constructie- en installatieadviseurs behoort daar nadrukkelijk toe. Als architect blijven wij de vormgever van al deze wensen en zorgen we voor een zorgvuldige detaillering.

Home